Vilken temperatur är feber

05 januari 2024 Jon Larsson

?

Introduktion

research

Feber är en vanlig företeelse som uppstår när kroppstemperaturen stiger över det normala. Men vilken temperatur betraktas egentligen som feber? I denna artikel ska vi ge en grundlig översikt över vad feber är, vilka typer som finns, vilka temperaturmätningar som anses vara feber och en historisk genomgång av dess för- och nackdelar.

Vad är feber?

Feber är en kroppstemperatur över det normala och anses vara ett symptom på att kroppen försöker bekämpa en infektion eller sjukdom. Normalt sett håller kroppen en konstant temperatur mellan 36-37C (98-99F), men detta kan variera något beroende på individ och tidpunkt på dagen. När kroppens immunsystem aktiveras, kan temperaturen stiga, vilket vanligtvis leder till feber.

Typer av feber

Det finns olika typer av feber och de kan variera i sin intensitet och varaktighet. Akut feber är den vanligaste typen och uppkommer plötsligt, oftast på grund av en infektion. Långvarig eller kronisk feber varar längre än två veckor och kan vara orsakad av underliggande medicinska tillstånd såsom inflammatoriska sjukdomar eller tumörer. Resfeber är en specifik form av feber som kan uppstå vid resa till varma områden där kroppens termostat försöker anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen.

Kvantitativa mätningar

För att mäta kroppstemperaturen och fastställa om den är feberaktig finns det olika metoder tillgängliga. Den vanligaste metoden är att använda en digital termometer som placeras under tungan, i armhålan eller rektalt för att få en exakt temperaturavläsning. Feber anses oftast föreligga vid en kroppstemperatur över 38C (100.4F) vid mätning i rektum, 37.5C (99.5F) i munnen och 37.2C (99F) under armen. Det är dock viktigt att notera att olika åldersgrupper kan ha olika referensvärden för febertemperatur.

Skillnader mellan olika normer för feber

Normer för vad som anses vara feber kan variera beroende på faktorer som ålder, hälsotillstånd och individuella variationer. För barn anses en rektal temperatur över 38C (100.4F) vara en feber, medan för vuxna kan en temperatur över 37.2C (99F) under armen anses vara feber. Det är viktigt att rådfråga en läkare för att få rätt bedömning och behandling vid misstanke om feber.

Historiska för- och nackdelar med febernormer

Under historiens gång har normer för febertemperatur skiftat och det har funnits olika åsikter om vad som är lämpligt. En gång betraktades en kroppstemperatur över 38.8C (102F) som feber, medan det idag anses vara något lägre. Detta har delvis att göra med utvecklingen av mer precisa och enklare metoder för temperaturmätning och ökad kunskap om kroppens immunförsvar. En nackdel med att fastställa exakta temperaturgränser för feber kan vara att det kan vara svårt att bedöma lämplig behandling utan att ta hänsyn till andra faktorer som symtom och patientens övergripande hälsa.

Historiskt sett har febernormer varit en indikator på hälsa eller sjukdom och dess betydelse har förändrats över tid. Idag används temperaturmätning som ett hjälpmedel för att bedöma hälsotillstånd och sätta in lämplig åtgärd.

Avslutning

I denna artikel har vi gett en grundlig översikt över ”vilken temperatur är feber”. Vi har diskuterat olika typer av feber, hur temperaturen mäts och varierar mellan olika referensvärden, samt historiska för- och nackdelar med olika normer för feber. Genom att förstå feber kan vi bättre bedöma vårt eget hälsotillstånd och söka rätt vård vid behov.FAQ

Vad är feber?

Feber är en kroppstemperatur över det normala och anses vara ett symptom på att kroppen försöker bekämpa en infektion eller sjukdom.

Vad anses vara en febertemperatur?

Feber anses oftast föreligga vid en kroppstemperatur över 38C (100.4F) vid mätning i rektum, 37.5C (99.5F) i munnen och 37.2C (99F) under armen.

Hur skiljer sig febernivåer åt beroende på ålder?

För barn anses en rektal temperatur över 38C (100.4F) vara en feber, medan för vuxna kan en temperatur över 37.2C (99F) under armen anses vara feber.

Fler nyheter

14 januari 2024

Fakta om Snö

10 januari 2024

Fakta om klockan